asv BLAUW WIT
Opgericht 10 mei 1902

ASV BLAUW WIT Nieuws


Terug naar overzicht

19-09-2021

Oproep Buitengewone ALV 4 oktober 2021

Geachte (ouders van) leden,

Op verzoek van een groep leden (hierna verder te noemen: de Verzoekers) die – overeenkomstig Artikel 15 Lid 4 Sub A Statuten – samen bevoegd zijn tot het uitbrengen van (ruim) één/tiende gedeelte van de stemmen in de Algemene Ledenvergadering, wordt u hierbij uitgenodigd voor de Buitengewone ledenvergadering die plaats zal vinden op maandag 4 oktober 2021 in ons clubgebouw. Aanvang 20.00 uur.

De Verzoekers wensen dat deze (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen om te stemmen met betrekking tot het volgende definitieve agendapunt:

Voorgedragen door de Verzoekers, ter benoeming door de (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering tot nieuw(e) bestuur(sleden), te weten:
1- Ammar Khawaja, geboren op 1 maart 1983, in het dagelijks leven werkzaam als Data Analist bij de gemeente Amsterdam;
2- Giovanny Sabajo, geboren op 12 januari 1987, in het dagelijks leven werkzaam als Customer Process Manager bij KLM;
3- Aziz Mohammadi, geboren op 10 augustus 1984, in het dagelijks leven werkzaam als Director Advanced Analytics bij VodafoneZiggo;
4- Hans Fisser, geboren op 11 augustus 1953, gepensioneerd.

Let op, dit betreft een uitbreiding van het huidige bestuur bestaande uit Liesbeth Stricker, Luc van Bolderick, Ben van Nelfen en Michel Galatá. Met toestemming van de ALV zal ons bestuur na 4 oktober 2021 bestaan uit acht leden.

De vereniging moet zich in deze hectische periode optimaal kunnen verenigen, opdat de volgende stap in de wederopbouw van ASV Blauw Wit kan worden gezet. De uitbreiding van het bestuur is hierin een belangrijke stap.

De leden waarvan wij geen e-mailadres hebben, zullen wij uitnodigen per post. Bij deze oproep is een machtigingsformulier gevoegd dat u kunt gebruiken voor het geven van een volmacht aan een ander lid voor het uitbrengen van uw stem.

Wij hopen u te kunnen verwelkomen op maandag 4 oktober 2021, wellicht tot dan.

 Volmacht ALV 4 oktober 2021.pdf
 BLV conform statuten
 BLV Opstelling nieuwe bestuursleden


Terug naar overzicht 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram