asv BLAUW WIT
Opgericht 10 mei 1902

ASV BLAUW WIT Nieuws


Terug naar overzicht

05-06-2021

ASV Blauw Wit officieel deelnemer WBTR: het belang van de vereniging altijd voorop!

Per 1 juli 2021 gaat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in. De wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, maar anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd.
Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt. Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, kunnen bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk zijn. In een aantal gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk.

Het WBTR-stappenplan is ontwikkeld voor en door verenigingen en stichtingen. De Nederlandse Associatie en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen hebben het initiatief genomen. Ze hebben de verplichtingen van de wet vertaald in overzichtelijke stappen. Daarbij is gebruik gemaakt van de juridische deskundigheid bij grote branche- en beroepsorganisaties alsmede sportbonden.

ASV Blauw Wit is officieel aangemeld bij de WBTR en is inmiddels met al haar bestuursleden op een online cursus die hen langs alle eisen van de WBTR leidt en aangeeft hoe je het beste aan de wet kunt voldoen.Terug naar overzicht 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram