asv BLAUW WIT
Opgericht 10 mei 1902

REGLEMENTEN ASV BLAUW WIT

Op ons sportcomplex geldt een aantal regels voor bezoekers. Deze vindt u ook op de borden bij de ingang en op diverse andere plaatsen. 

ALGEMENE REGELS

 • Alle aanwijzingen gegeven door stewards van ASV Blauw Wit en van de bezoekende vereniging, die verband houden met de huisregels, dienen direct te worden opgevolgd; 
 • Indien, bij de ingang of op het complex geen medewerking wordt verleend bij een eventuele controle kan de toegang worden geweigerd, of kan uitzetting volgen; 
 • Wanneer door stewards of door horecamedewerkers (inzake leeftijd alcoholverstrekking) wordt gevraagd een legitimatie bewijs te tonen bent u hiertoe verplicht; 
 • Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar; 
 • ASV Blauw Wit is niet aansprakelijk voor (persoonlijke) schade en diefstal en/of schade van/aan goederen. 

HET IS VERBODEN

 • Hard- en softdrugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen; 
 • Door uzelf meegebrachte alcoholhoudende drank mee te brengen/te nuttigen op het complex van de ASV Blauw Wit; 
 • Overmatig alcohol te gebruiken; 
 • Vuurwerk, fakkels en rookpotten in het bezit te hebben of af te steken; 
 • Confetti, serpentine en ander (brandbaar) materiaal te gooien (uitzondering: shooters (slierten)); (Houten of metalen) vlaggenstokken mee te nemen op het complex (uitzondering: carbon, PVC van maximaal 1,5 meter); Slag-, steek-, stoot- of vuurwapens in het bezit te hebben; 
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen; 
 • Zich discriminerend uit te laten; 
 • Andere gasten lastig te vallen; 
 • Vanaf één uur voor en tijdens de wedstrijd glaswerk, blik en alcoholhoudende drank vanuit de kantine of sponsorruimte(n) mee naar buiten te nemen (uitzondering: alcoholhoudende dranken in plastic binnen het afgebakende terras); 
 • Op plaatsen te komen die niet voor publiek zijn bedoeld zoals het speelveld en de kleedkamers. Te roken of eten te nuttigen op de (kunstgras) speelvelden; 
 • Nooduitgangen te openen zonder zeer dringende noodzaak; 
 • De doorgangen bij de (nood)uitgangen te belemmeren; 
 • (Brom)fietsen op het complex te stallen.

Bij overtreding van de huisregels van de ASV Blauw Wit wordt u van het sportcomplex verwijderd. Bij overtreding van enig strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie. Ten behoeve van beveiligingsdoeleinden wordt op het complex gebruikgemaakt van camerabewaking. Wij doen ons uiterste best om alle bezoekers zeer gastvrij te ontvangen. Mocht u zich echter door een (gecertificeerde) steward of ordehandhaver onheus behandeld voelen, dan kunt u tot uiterlijk 6 weken na het voorval een schriftelijke klacht in dienen. Deze dient gericht te zijn aan: Veiligheidsorganisatie ASV Blauw Wit t.a.v. Dhr. A. Khawaja.

PRIVACY REGLEMENT

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram